ગુજરાત / મહાઆંદોલનની શરૂઆત: ગાંધીનગરમાં 72 કર્મચારી સંગઠન થયા એકઠા, આ 3 આંદોલને રાજ્ય સરકારની ચિંતા વધારી

 Beginning of Movement in Gandhinagar,  These 3 Movement raised the concern of the state government

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં સરકાર સામે મહાઆંદોલન શરૂ થવાના એંઘાણ શરૂ થયાં છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ