ધમધમાટ / મિશન 2022 : ગુજરાતમાં ચૂંટણી જીતવા ભાજપે ઉતાર્યા 5 મહારથીઓ મેદાનમાં, જુઓ કોને ક્યાંની જવાબદારી સોંપાઈ

Before the Gujarat Assembly elections, 5 cabinet ministers will come to Gujarat

ગુજરાતમાંથી કેન્દ્રીય મંત્રીઓ ફરી વતન આવશે, 15 ઓગસ્ટ બાદ કેન્દ્રીંયમંત્રીઓ ગુજરાત આવશે, ગુજરાતમાંથી પાંચેય કેન્દ્રીય મંત્રીઓને ચૂંટણીલક્ષી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ