તમારા કામનું / VIDEO: ચૂંટણી પહેલા ચેક કરી લો કે મતદાર યાદીમાં તમારૂ નામ છે કે નહીં, જાણો કેવી રીતે જોઈ શકાશે

Before the election, check whether your name is in the voter list or not, know

તમારી પાસે વોટર આઈડી છે, એટલે મત આપી જ શક્શો, એવું જરૂરી નથી, આ માટે તમારું નામ મતદાન યાદીમાં હોવું પણ જરૂરી છે, વોટર લિસ્ટમાં તમારું નામ છે કે નહીં એ આ રીતે કરો ચેક. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ