દારૂ કૌભાંડ / સિસોદિયા CBI સામે હાજર થાય તે પહેલા જાણે યુદ્ધ લડવા જતાં હોય તેવું પ્રદર્શન, કહ્યું શહીદી વહોરવા તૈયાર છું

Before Sisodia appeared before the CBI Demonstrating as if going to fight a war, saying I am ready to be martyred

મનીષ સિસોદિયાની પૂછપરછ સમયે હોબાળાની આશંકાને જોતા પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. સિસોદિયાના ઘર અને CBI ઓફિસની આસપાસ કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ