બજેટ સત્ર / બજેટ પહેલા સરકારે બોલાવી સર્વપક્ષીય બેઠક: આવતીકાલે રાષ્ટ્રપતિનું અભિભાષણ અને પહેલીએ રજૂ થશે દેશનું બજેટ

Before Budget Session Of The Parliament Central Government Has Called An All Party Meeting

સંસદમાં બજેટ સત્ર પહેલા આજે કેન્દ્ર સરકાર સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે, કાર્યવાહી સારી રીતે ચાલે તે લક્ષ્યથી થશે સંવાદ.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ