પ્રેમ બીજું શું / Shocking ! શખ્સની દાઢીમાં ચીપકી હજારો મધમાખીઓ, વાયરલ વીડિયોથી છૂટી જશે પરસેવો

beekeeper beard is full of bees shocking video goes viral

સોશિયલ મીડિયા પર મધુખામીઓના એક પાલકનો વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં હજારો મધુમાખીઓ તેની દાઢી પર ચોંટેલી જોવા મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ