કારણ / ખજુરાહો મંદિર બહારની આ મૂર્તિઓ પાછળ શું છે કારણ? સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચલિત છે શિલ્પકામ

Because what is behind these idols outside the Khajuraho temple

મધ્યપ્રદેશ પ્રાંત પ્રાચીન મંદિરો માટે જાણીતુ છે અને અહીં રહેલા ખજુરાહોના મંદિર બહાર બનેલી આકૃતિઓને કામ સાહિત્યનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ