સાવધાન / શુભ કામ માટે ઘરેથી નિકળો અને ભસવા લાગે કૂતરૂ તો થઈ જજો સાવધાન, હોઈ શકે છે અશુભ સંકેતો

be careful if the dog starts barking when you Leave home for auspicious work

ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણે કોઈ શુભ કામ કરવા જતા હોઈએ અને રસ્તામાં કૂતરાના ભસવાનો અવાજ સાંભળીએ. તમને જણાવી દઈએ કે કૂતરામાં પૂર્વાભાસની અદભૂત શક્તિ હોય છે. તેનું ભસવું ભવિષ્યમાં આવનાર સંકટનો સંકેત હોઈ શકે છે. 

Loading...