તમારા કામનું / મફતના ભાવમાં સરકારી જમીન મેળવી કરો ખેતી-ઉદ્યોગ, મોદી સરકારની આ યોજના તમારા કામની

barren land to lease rate from government cheap rate modi government

દેશમાં કૃષિ કાયદા બાદ હવે હોર્ટિકલ્ચર પોલિસીમાં પણ મોટો ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ