અગત્યની જાહેરાત / 1લી જુલાઈથી આટલાથી વધુ રોકડ ઉપાડવા ઉપર બેંક કાપશે 2% અને 5% TDS; જાણો વિગતો

Banks will deduct 2 and 5 percent TDS for withdrawing cash greater than 20 lakh and 1 crore

1 લી જુલાઈ 2020થી દેશભરની બેંકો આઇટી અધિકારીની ભૂમિકા ભજવશે કલમ-14 એન  હેઠળ કરવામાં આવેલા કેટલાક ફેરફારો મુજબ બેંકો 1 લી જુલાઈ 2020 થી કરન્ટ કે સેવિંગ્ઝ એકાઉન્ટ ધરાવનારા ખાતેદાર જો રૂ 20 લાખથી વધુના રોકડનો ઉપાડ કરેતો બેન્ક 2 ટકા ટીડીએસ કાપી લેશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ