તમારા કામનું / ફેબ્રુઆરીના 28 દિવસમાંથી 10 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો, અહીં જાણો તમારા શહેરની રજાઓનું લિસ્ટ

Banks will be closed for 10 days out of 28 days in February find here the list of holidays in your city

આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી 28 દિવસનો રહેશે. એવામાં શનિવાર અને રવિવાર મળીને ફેબ્રુઆરીમાં કુલ 10 દિવસ બેંકોમાં રજા રહેશે. આવો જાણીએ તેનું લિસ્ટ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ