જરૂરી વાત / ઓક્ટોબરમાં 21 દિવસ રહેશે બેન્ક બંધ, ધક્કો ખાતા પહેલા નોંધી લો રજાઓની તારીખ

 bank will be closed 21 days in october

ઓકટોબર મહિનામાં 21 દિવસ બેન્ક બંધ રહેશે, જાણી લો કયા કયા દિવસે બેન્કમાં રજા રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ