નોકરી / બમ્પર વેકેન્સી: બેન્કમાં નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે મોટી તક, BOI કરી રહ્યું હજારો પદો પર ભરતી, આ રીતે કરો એપ્લાય

bank of india released the credit officer and other various post recruitment notification boi recruitment 2022 know more

ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આ વિવિધ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10મી મે 2022 છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ