ફેરફાર / 1 જૂનથી બદલાઈ જશે રસોઈ ગેસ, બેંક અને ચેક પેમન્ટના આ નિયમો, જાણી લો તમારા પર થશે કેવી અસર

bank of baroda canara syndicate bank rules change from 1 june related to lpg small saving scheme interest rate how it will...

બેંકના કામ સાથેની વાત હોય કે રસોઈ ગેસની નવા મહિનાની પહેલી તારીખથી આ નિયમોમાં ફેરફાર આવી જશે. તમારા માટે જાણવું છે જરૂરી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ