નોકરી / બેન્કમાં નોકરી કરવા માંગતા ઉમેદવારો તૈયારીઓ શરૂ કરી દો, IBPS POમાં 4,135 પદો પર વેકેન્સી, જાણો કેટલો મળશે પગાર

bank job ibps clerk xi recruitment 2021 online application from today last date 10 novermber

ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર આઈબીપીએસની ઓફિશયલ વેબસાઈટ ibps.in  પર જઈને 10 નવેમ્બર અછલા તેનાથી પહેલા ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ