માતાને વંદન / ગુજરાતની માતાનો અનંત પ્રેમઃ બાળકના અંતિમ સંસ્કાર થયા ત્યાં જ સૂઈ જાય છે માતા

Banaskantha amirgadh mother sleep at son Ceremation place in gujarat

બનાસકાઠાના અમીરગઢ તાલુકાના જુનિરોહ ગામમાં માતાનો બાળક માટે પ્રેમ જાણીને તમે પણ કહેશો કે, આ જન્મોજન્મના સંબંધ જ હોઈ શકે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ