તમારા કામનું / હવે બાળકો માટે બનશે 'બાળ આધાર કાર્ડ', અહીં જાણો તેના માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે

bal aadhaar card for children no fingerprint and eye scan

પાંચ વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોના ફિંગર પ્રિન્ટ અને આઈ સ્કેન નહીં થાય. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ