મુસાફરી / સુરતમાં પ્રવાસીઓ માટે આવ્યા માઠા સમાચાર, હવે સૌરાષ્ટ્ર સુધીની મુસાફરી મોંઘી પડી શકે

Bad news for tourists in Surat Traveling from Surat to Saurashtra can now be expensive for Surat residents.

સુરતમાં પ્રવાસીઓ માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે હવે સુરતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધીની મુસાફરી કરવી સુરતવાસીઓને મોંઘી પડી શકે છે

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ