ભાવ વધારો / ગૃહિણીઓ માટે આવ્યા માઠા સમાચાર, સિંગતેલ બાદ હવે કપાસિયા તેલનો ડબ્બો થયો આટલો મોંઘો

Bad news for housewives, after Peanut oil, now cans of cottonseed oil are so expensive

ગૃહિણીઓ માટે આવ્યા માઠા સમાચાર, સિંગતેલ બાદ હવે કપાસિયા તેલનો ડબ્બો થયો આટલો મોંઘો ઈંધણ બાદ હવે ખાદ્યતેલ આટલા રૂપિયા મોંઘ થયું 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ