દયનીય સ્થિતિ / આંગણવાડીની હાલત ખરાબ: રાજકોટમાં બાળકોની માથે ભમી રહ્યું છે મોત, તો વડોદરાના હાલ જોઈને તો ગુસ્સે ભરાઈ જશો

Bad condition of Anganwadi: Children are dying in Rajkot, you will be angry if you see the situation in Vadodara

સ્માર્ટ સિટી વડોદરામાં કોર્પોરેશન સંચાલિત કન્ટેનરમાં ચાલતી આંગણવાડીના ખસ્તા હાલ થયા છે. આંગણવાડીમાં પ્રવેશતા જ દરવાજા પાસે મોટુ ગાબડું પડી ગયું છે જેના કારણે બાળકોને ઈજા પહોંચી શકે છે. ત્યારે આંગણવાડીના કેવા ખસ્તા હાલ થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ