દિલ્હી / વાયરલ થયા બાદ 'બાબાના ઢાબા' પર એટલા લોકો આવવા લાગ્યા કે સંભાળવા થયા મુશ્કેલ

Baba ka Dhaba receives fame as crowd pours in after a viral social media post

સોશ્યલ મીડિયાએ ઘણા લોકોનું જીવન બનાવ્યું છે અને ઘણા લોકોને રાતોરાત સ્ટાર બનાવ્યા છે. ફરી એક વખત સોશ્યલ મીડિયાની તાકાત સામે આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ