તમારા કામનું / ચાર મહિનામાં 80 લાખ બાળકોના બની ગયા બાળ આધાર, તમારા બાળકનું કાર્ડ બનાવવા માટે આવી રીતે કરો અપ્લાય

baalAadhaar: 79 lakh children below 5 years of age registered in four months, apply for your child today

UIDAI આ વર્ષે એપ્રિલથી જુલાઇ મહિનાની વચ્ચે પાંચ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 79 લાખથી વધુ બાળકોના આધાર કાર્ડ માટેની નોંધણી કરી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ