વિવાદનો ભડકો / હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા બનાવવી અન્યાય થશે, એના કરતાં અંગ્રેજી શીખી લો: આયુષ્માનના આ નિવેદન પછી વિવાદ નક્કી!

ayushmann says it will be injustice to call hindi national language

આયુષ્માન ખુરાનાએ ભાષા વિવાદ પર વાત કરતા કહ્યું કે હિન્દીને રાષ્ટ્ર ભાષા કહેવી એ અન્યાય થશે, જો કોઈ ભાષા શીખવી જ હોય તો અંગ્રેજી શીખવી જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ