ધર્મ / હોળી દહનના દિવસે આ ભૂલો કરવાથી બચો, થઇ શકે છે મોટા નુકસાન 

Avoid making these mistakes on the day of Holi Dahan

હોલિકા દહન 28 માર્ચ 2021ના દિવસે વિધિ વિધાન અનુસાર ઉજવવામાં આવશે. બીજા દિવસે ધૂળેટીનો તહેવાર છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ