સ્વાસ્થ્ય / જમ્યા પછી આ સાત કાર્યો કરવાનું ટાળો, નહીં તો....

 Avoid doing these seven tasks after eating, otherwise ...

આયુર્વેદમાં જમ્યા બાદ કેટલાક કાર્યો કરવાનું નિષેધ ગણાવાયુ છે. જો આ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આ તો હેલ્થ સારી રહે છે. જમ્યા પછી શું ન કરવુ તે વિશે હેલ્થ જર્નલમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે.

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ