મનોરંજન / અવતાર-2નું વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન સાંભળી આંખો ફાટી જશે, ભારતમાં 200 કરોડની કરી કમાણી, બૉલીવુડ ફિલ્મો ધોવાઈ

avatar 2s worldwide collection reached close to 5 thousand crores in india also the figure is close to 200 crores

અવતાર ધ વે ઑફ વોટરે પહેલા અઠવાડિયામાં વિશ્વભરમાં 600 મિલિયન એટલેકે આશરે પાંચ હજાર કરોડનો બિઝનેસ કર્યો છે. ભારતમાં ફિલ્મ સારી કમાણી કરી રહી છે. ફર્સ્ટ વીકમાં ફિલ્મે 193.60 કરોડનો ટોટલ બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન કર્યુ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ