મંદી / ઑટો કંપનીઓએ કર્મચારીઓને VRS આપવાની કરી જાહેરાત

Auto Company VRS for permanent employees amidst slowdown

સપ્ટેમ્બર મહિનો પણ ઑટો સેક્ટર માટે રાહત ભરેલો રહ્યો નથી. તો બીજી બાજુ હવે ટોયોટા કિર્લોસ્કર મોટરે પોતાના કાયમી કર્મચારીઓને સ્વૈચ્છિક સેવાનિવૃત્તિ લેવા માટે કહી દીધું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ