અહીં રસ્તા અને ઝાડ પર ફરી રહ્યાં છે મગર સદીનું સૌથી મોટું સંકટ દેશ પર

australia-in-the-century-devastating-flood-crocodiles-walking-on-streets
Sponsor Ad
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ