હાલાકી / AUDIO: 'વીજ બિલ સાથે આખું ગામ માફી પણ માંગે', વીજ ચેકિંગ દરમિયાન PGVCLના અધિકારીઓ સાથે થઈ તકરાર

AUDIO: 'Whole village apologizes along with electricity bill', clashes with PGVCL officials during electricity checking

બોટાદના ઢસા PGVCL ના વીજ કર્મચારીની દાદાગીરીનો ઓડિયો સામે આવવા પામ્યો છે. જેમાં PGVCL એ ચિતાપર ગામનો વીજ પુરવઠો બંધ કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ