સંસદ / રાજ્યસભામાં કૃષિ બિલની મહત્વની ચર્ચા વચ્ચે જ 20 મિનિટ માઈક બંધ રહ્યા, આ હતું કારણ

Audio feed in Rajya Sabha was hit for 20 minutes during debate on farm Bills

સંસદના રાજ્યસભામાં વિવાદાસ્પદ 3 કૃષિ બિલની ચર્ચા કરતી વખતે અચાનક 20 મિનિટ માટે ઓડિયો બંધ થઇ ગયો હતો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ