અપમૃત્યુ કેસ / 'અહીંયા મારું તમામ પચાવી લીધું, ખુબ પીડાઈ રહ્યો છું' : આપઘાત બાદ ગુણાતીત સ્વામીની સામે આવી AUDIO CLIP

 Audio clip came after the suicide of Gunatit Swami in Sokhada temple of Vadodara

ગુણાતીત સ્વામી ઓડિયો ક્લિપમાં કહી રહ્યા છે કે અહીંયા સંતોના લોહી ચુસાય છે, નિર્મળ સ્વામીને પૈસાની ખૂબ ભૂખ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ