નિર્ણય / ગંગાજીએ જતા ગુજરાતીઓ ધ્યાન આપજો, વહિવટી તંત્ર દ્વારા લેવાયો એક મોટો નિર્ણય, પડશે અસર

Attention Gujarati people going to Gangaji, a big decision taken by the administration will have an impact

યુપીની સાંસ્કૃતિક નગરી વારાણીની ઓળખ ગંગા ઘાટથી થાય છે. ગંગામાં સાબુના પાણીથી કપડા ધોવા બદલ 5 હજારનો દંડ અને કચરો ફેંકવા પર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ વસૂલાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ