ઘટના / મોરબી નજીક આ ટ્રેનને ઉથલાવવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, પાટા પર કરાયો હતો બાવળ અને ઈંટના કટકાનો ખડકલો

Attempt to overturn the train near Morbi failed, acorns and bricks crumbled

મધરાત્રે મેઇન્ટેનન્સ પૂર્ણ થયા બાદ મોરબીથી વાંકાનેર તરફ મુસાફર વગર જતી ડેમુ ટ્રેનને ઉથલાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ