નિવેદન / 'સંસદમાં હુમલો અમારા જીવાત્મા પરનો હુમલો છે, હું એવાં લોકોને નમન કરું છું કે...', સંસદ સત્રથી PM મોદીનું નિવેદન

'Attack in Parliament is an attack on our soul, I bow down to people who...', PM Modi's statement from Parliament session

Parliament Special Session News: PM મોદીએ કહ્યું, સંસદ ગૃહ પર આતંકવાદી હુમલો થયો હતો ત્યારે આ આતંકવાદી હુમલો કોઈ બિલ્ડિંગ પર ન હતો પરંતુ એક રીતે તે લોકશાહીની માતા, આપણી જીવતી આત્મા પર હુમલો હતો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ