વિશેષ / યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે...’ કેમ ભુલાઈ ગયું? મહિલાઓ પરના અત્યાચાર અંગેનો આ રિપોર્ટ આપણા માટે શરમજનક

Atrocities against women increased in india

ભાગીદારી માત્ર ૨૯.૨ ટકા છે. ફક્ત ૮.૯ ટકા કંપનીઓ એવી છે, જ્યાં ટોપ મેનેજરિયલ પદ પર મહિલાઓ છે.

Loading...
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ