તમારા કામનું / આજથી થવા જઈ રહ્યા છે પૈસાને લગતા આ મોટા ફેરફારો, આટલી માહિતી જરૂરી, જાણો તમને કઈ રીતે કરશે અસર

atm cards sharemarket gas bank cheque book etc rules are being changed from today learn how it will affect you

આજથી ATM, બેન્કિંગ, ચેકબુક, શેર માર્કેટ, પોસ્ટ વિભાગ, રાંધણ ગેસ આદિ અનેક ક્ષેત્રે મોટા ફેરફારો આવી રહ્યા છે. આ માહિતી જાણવી તમારા માટે અત્યંત જરૂરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ