અનોખી ઉજવણી / રાજકોટની ગૌશાળામાં વેલેન્ટાઇન ડે નહીં, ઉજવાયો 'Cow Hug Day', જાણો તેની પાછળનું મહત્વ

At Sriji Gaushala in Rajkot, people celebrated Cow Hug Day by hugging cows

રાજકોટની શ્રીજી ગૌશાળામાં લોકોએ કાઉ હગ ડેની ઉજવણી કરી છે, 'સૌરાષ્ટ્રભરમાં આ વખતે 400 જેટલી ગૌશાળામાં લોકો કાઉ હગ ડે ઉજવશે તેવું આયોજન'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ