ઈકોનોમી / અચ્છે દિન આવ્યા? એક સમયે દેશની મોટી ગણાતી કંપની થઈ ગઈ હતી બંધ, ફરીથી થશે શરૂ

At one time the country's largest company was closed, Which will start again

ત્રણ વર્ષ બાદ ફરી એક વાર જેટ એરવેઝ હવાઈ સેવાઓ શરૂ કરવા જઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ