હૈદરાબાદ / મહિલા ડૉક્ટરની સ્કૂટીનું પંક્ચર થયું, કેટલાંક મદદે આવ્યાં અને સવારે મળી સળગેલી લાશ

At night the woman's scooty punctured and in the morning her dead body was found

એક મહિલા વેટેનરી ડૉક્ટર સવારે હોસ્પિટલ જાય છે, પણ સાંજે પાછા ફરતાં તેમની સ્કુટી પંચર થાય છે. મહિલા ડૉક્ટરે આ અંગે જાણકારી તેની બહેનને ફોન આપતા કહ્યું હતું કેટલાંક લોકો તેને મદદ કરવાનું કહી રહ્યાં છે, તો તને પછી ફોન કરું. એ બાદ તેનો ફોન સ્વીચ ઓફ આવે છે. સવારે પોલીસને એક સળગેલી ડેડ બોડી મળે છે. તપાસ કરતા આ લાશ મહિલા ડૉક્ટરની હોવાનું બહાર આવે છે. સોશિયલ મીડિયામાં એમાંય ખાસ કરીને ટ્વીટર પર આ ઘટનાં ટ્રેન્ડમાં ચાલી રહી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ