કરુણતા / VIDEO : આ કેવા લેખ.! દ્વારકામાં ડૂબી રહેલા યુવકને બચવવા પડેલો અશરફ ડૂબ્યો, ડૂબી રહેલો મોશીન બચ્યો

Ashraf who had to save a drowning youth in Dwarka drowned

દ્વારકાના દરિયામાં ભારે કરંટ વચ્ચે ન્હાવા પડેલ ડૂબતા યુવાનને બચાવવા ગયેલ એક યુવાન ડૂબ્યો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ