અફસોસ / Shark Tank Indiaમાં જેને 'વાહિયાત' ગણાવી દીધી એ જ પ્રોડ્કટમાં ઇન્વેસ્ટ ન કર્યાનો અશનીર ગ્રોવરને અફસોસ

ashneer grover was seen making fun of a startup company sippline

ફિનટેક સ્ટાર્ટઅપ ભારત પેમાંથી કાઢ્યા બાદ પૂર્વ એમડી અશનીર ગ્રોવર હાલમાં જ એક સ્ટાર્ટઅપ કંપની સિપલાઈન જેમની તેમણે મજાક ઉડાવી હતી, તેમાં ઇન્વેસ્ટ ન કરવા પર વાત કરતા જોવા મળ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ