નિર્ણય / આસારામ વિરૂદ્ધ દુષ્કર્મ કેસ: ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્દોષ છોડેલા આરોપીઓ વિરૂદ્ધ સરકાર કરશે HCમાં અપીલ

Asaram v. rape case: Government will appeal in HC against accused acquitted by trial court

રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આસારામ વિરૂદ્ધ ચાલી રહેલ દુષ્કર્મ કેસમાં મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં રાજ્ય સરકારનાં કાયદા વિભાગે નિર્ણય કર્યો છે. જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટે નિર્દોશ છોડેલા આરોપીઓ સામે સરકાર હાઈકોર્ટમાં જશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ