તમારા કામનું / શિયાળો ચાલુ થતાં જ હવે પીવાનું ચાલુ કરી દો આ ખાસ પાણી, 6 બીમારીઑ દૂર ભાગી જશે

As soon as winter starts, start drinking this special water, 6 diseases will run away

અજવાઈનએ શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અજવાઈન ગરમ અસર કરે છે. જેના કારણે તેને પાણીમાં ભેળવીને ઠંડીના દિવસોમાં તેનું સેવન કરવાથી સ્વાસ્થ્યપ્રદ માનવામાં આવે છે. રોજ અજવાળનું પાણી પીવાથી પેટના દુખાવા સહિત અનેક બીમારીઓ કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ