મથામણ / 400ની ગાઈડલાઇન મુજબ કંકોત્રી આપી ને હવે 150 થઈ ગયા! અમદાવાદનો પરિવાર મૂંઝવણમાં

as per the guideline of 400 and now it is 150! Ahmedabad family in confusion

આગામી 15 તારીખ બાદ કમુરતા ઉતરતાની સાથે જ  રાજ્યમાં મોટા પ્રમાણમાં લગ્નોના આયોજનો થઇ રહ્યા છે. જોકે કોરોનાનું સંક્રમણ  કારણે નવી ગાઈડલાઈન  થી પરિવારો મુશ્કેલીમાં મૂકાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ