ક્રિકેટ / કોઈ તેમને કશું બોલ્યું નથી: સૌરવ ગાંગુલીને લઈને ચાલતા વિવાદ પર IPLના આગામી ચેરમેનનું મોટું નિવેદન

arun dhumal says nobody said a word against or about sourav ganguly

BCCI વિદાય લઈ રહેલા ખજાનચી અને IPL ના અધ્યક્ષ અરુણ ધુમલે શુક્રવારે સૌરવ ગાંગુલીને બોર્ડ અધ્યક્ષ તરીકે બીજી ટર્મ ન આપવા અંગેની વાતો સ્પષ્ટ કહી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ