માતમ / કોઈની નજર લાગી છે કે શું ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીને? 12 મહિનામાં 25 સેલેબ્સના થયા મોત, જાણીલો નામની યાદી

artists we lost last year

ગયા વર્ષે 12 મહિનાઓમાં આપણે લગભગ 25 સિતારાઓ ગુમાવ્યા છે. ચાલો ફરી એ આકાશમાં ચમકી રહેલ તારાઓને યાદ કરીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ