વિશેષ / ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનરને બાકી રકમ ન ચૂકવતા અર્નબની ધરપકડ પર પત્રકારત્વ સાથે કોઇ નિસબત નહીં, તો રાજનીતિ કેટલી વાજબી?

arnab goswami arrested case mumbai

અર્નબના કિસ્સામાં સૌથી વેધક સવાલ એ છે કે જે કેસમાં અર્નબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તે કેસને તેમના પત્રકારત્વ સાથે કોઈ નિસબત નથી. આ વાસ્તવમાં અર્નબનો અંગત કેસ છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ