ખેડા / કેવડિયાથી અમદાવાદ જતા આર્મીના હેલિકોપ્ટરનું વીણા ગામના ખુલ્લા ખેતરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

Army helicopter emergency landing Kheda

કેવડિયા SOUથી અમદાવાદ જતા આર્મીના હેલિકોપ્ટરનું ખેડાના વીણા ગામે ખુલ્લા ખેતરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ