પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

ફાયદાની વાત / વીજબીલથી છો પરેશાન? તો ઘરે બેઠા આ સરકારી સબસિડીનો લાભ મેળવી છત પર લગાવો સોલાર પેનલ

Are you worried about the electricity bill? So take advantage of this government subsidy at home and install a solar panel...

સોલાર રૂફટોપએ સરકારની એક ખૂબ જ મહત્વકાંક્ષી યોજના સ્કીમ છે. આ યોજના દ્વારા સરકાર દેશમાં સૌર ઉર્જા વિશે લોકોને જાગૃત કરવા માંગે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ