તમારા કામનું / શું તમને પણ છે CNG કારમાં આગ લાગવાનો ડર! તો ચિંતા ના કરો બસ ધ્યાનમાં રાખો આ બાબત

Are you also afraid of CNG cars catching fire So dont worry just keep this in mind

કારમાં CNG ભરતી વખતે વાહનનું એન્જીન હંમેશા બંધ રાખવું જોઈએ. ફ્યુઅલ રિફિલિંગ દરમિયાન એન્જિન ચાલુ રાખવાથી આગ લાગવાની શક્યતા વધી જાય છે.

Loading...